شبکه های اجتماعی

[vc_custom_heading text=”زودشور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ” font_container=”tag:h1|text_align:center” css_animation=”bounceIn”]
580b57fcd9996e24bc43c521 (1)
[vc_btn title=”Instagram” color=”danger” align=”center” css_animation=”bounceInDown” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fzoodshoor%2F||target:%20_blank|”]
Telegram_Messenger
[vc_btn title=”Telegram” color=”info” align=”center” css_animation=”bounceInDown” link=”url:https%3A%2F%2Ft.me%2Fzoodshoor||target:%20_blank|”]
0011331_0
[vc_btn title=”Linkedin” color=”info” align=”center” css_animation=”bounceInLeft” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzoodshoor|||”]
aparat_icon_color_black_1024
[vc_btn title=”Aparat” color=”danger” align=”center” css_animation=”bounceInRight” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fresult%2Fzoodshoor||target:%20_blank|”]
[counterbox icon=”user” colored=”yes” from_vs=”yes” title=”Instagram” value=”3083″]
[counterbox icon=”user” colored=”yes” from_vs=”yes” title=”Telegram” value=”1205″]
[counterbox icon=”user” colored=”yes” from_vs=”yes” title=”Linkedin” value=”94″]

زود شور | اولین اپلیکشن ارائه خدمات خشکشویی آنلاین رد کردن