توضیح استارتاپ زودشور درباره اتهاماتی که به خشکشویی‌های آنلاین زده می‌شود Tag

زود شور | اولین اپلیکشن ارائه خدمات خشکشویی آنلاین رد کردن